String Quartet No.1 In D Major, Op.11, TH.111 - Tchaikovsky: String Quartet No.1 In D Major, Op.11, TH.111 - 2. Andante cantabile (현악 사중주 1번 D장조, Op.11, TH.111: 2. Andante cantabile)

  • 专辑:Very Best Of Tchaikovsky
  • 语种: 纯音乐
  • 流派:Classical
  • 唱片公司:Australian Broadcasting Corp (ABC)
  • 发行时间:2019-10-04

歌词

复制
暂无歌词
[展开]
加载中
举报反馈播放器