Ólafur Arnalds|星空的钢琴曲

  • 标签:伤感
  • 播放量:2.2万
  • 收藏量:146

简介

奥拉佛·阿纳尔德斯(英语:Ólafur Arnalds,1986年11月3日-)是曾获得英国电影学院奖配乐大奖的冰岛莫斯费德斯拜尔作曲家和音乐制作人,擅长融合管弦乐、钢琴回声、和电子鼓声响,制做氛围音乐、电子歌曲,曾经为乐团Fighting Shit、Celestine⋯⋯等金属乐团鼓手,2009年奥拉佛和冰岛电子流行乐团Bloodgroup的Janus Rasmussen组了新的实验电子团Kiasmos。

[更多]
反馈播放器