Kan Gao

Kan Gao

简介:Kan R. Gao简介 Freebird Games成员之一,负责指导、设计、配乐、插图,代表作之一为To the Moon、A Bird Story配乐。
[更多][举报]

查看更多内容,请下载客户端

立即下载
反馈播放器