Thaïs / Acte Deux - Massenet: Thaïs / Acte Deux - Meditation (마스네: 타이스: 명상|Thaïs / Acte Deux: タイースノメイソウキョク|Thaïs / Acte Deux: 歌劇《タイース》~瞑想曲)

  • 专辑:Herbert von Karajan - Adagio
  • 语种: 纯音乐
  • 流派:Classical
  • 唱片公司:Deutsche Grammophon (DG)
  • 发行时间:1994-01-01

歌词

复制
暂无歌词
[展开]
加载中

简介

沉思曲是由马斯奈于1894年所作,出自《泰伊思》第二幕第1场与第2场间,故又称为"泰伊思冥想曲",这首曲子的主人公们的爱情故事所感动,承载伊斯的美丽和神父之间人性与宗教间的相互纠葛向人们展示了爱情的美好,是提琴独奏曲中经久不衰的名篇,也成为了马斯奈的代表作。

相关热门歌单

反馈播放器