Die Zauberflöte: Singspiel in Two Acts, K. 620 - Act II: March Of The Priests (魔笛:小歌剧的二幕,作品620 第二幕:牧师进行曲)

  • 专辑:Mozart: Die Zauberflöte
  • 语种: 纯音乐
  • 流派:Classical
  • 唱片公司:华纳唱片
  • 发行时间:2006-06-19

歌词

复制
暂无歌词
[展开]
加载中
举报反馈播放器