Samantha Jade

Samantha Jade

  • 流派:POP流行
  • 语种:英语
  • 发行时间:2012-12-07
  • 唱片公司:索尼音乐
  • 类型:录音室专辑

简介

Samantha Jade于2012年12月10日发行专辑<Samantha Jade>。

此歌手的其他专辑