Rich Homie Quan

Rich Homie Quan

外文名:Rich Homie Quan 原名:Dequantes Devontay Lamar 国籍:美国 生日:1989年10月4日 职业:说唱歌手、词曲作家 简介:德匡特斯·德文泰·拉马尔 Rich Homie Quan,美国说唱歌手、词曲作家。代表作:Type Of Way。
[更多][举报]

查看更多内容,请下载客户端

立即下载
反馈播放器